Alfabetik Liste2 Videos

A Harfi İle Başlayan Kelimeler A1 Almanca

ab: itibaren aber: veya abfahren: bir araç ile hareket etmek, kalkmak die Abfahrt: kalkış, otoyol çıkışı abgeben: vermek, bırakmak, emanete vermek, teslim etmek, yaymak, çıkarmak, devretmek abholen: gidip almak, alıp getirmek der Absender: gönderen (eril); die Absenderin: gönderen (bayan); die Achtung: dikkat, saygı